Detalj, Mikro kolosser – betong

 

Ideer til arbeidene mine finner jeg i metafysiske spørsmål om eksistens, evolusjon, kropp og etikk. Jeg utforsker organiske og kroppslige former og modellerer frem skulpturene i leire eller betong. I støp bruker jeg betong, acrystal (et miljøvennlig akryl-materiale), og eksperimentere med nye bioplast materialer.

De ferdige skulpturene kan oppfattes som en bevegelig masse, men er harde som stein. Ved bearbeiding av sluttresultatene med pussing og polering blir overflatene glatte og myke. Dette er gjennomgående typisk for mine skulpturer. Arbeidene som helhet presenteres som installasjoner eller enkeltstående.