Om skulpturene ved Helle skole i Kragerø

2009

Skulpturene på Helle skole er bygget opp under tema som – En skole for fremtiden, fysisk aktivitet, estetikk, natur og miljø.

Det var ønsket at jeg skulle lage lekeskulpturer ute i samspill med den blå plattingen som ville stimulere elevenes fantasi. Skolens fokus på natur var ønsket at gjenspeilet seg i uttrykket, så på dette grunnlaget forholdt meg i idé oppbyggingen.

Jeg kom frem til tre fantasifigurer med rot i eksisterende skapninger, i ulike størrelser, alle med noen felles trekk, men med utgangspunkt i ulike tilhold i fauna/natur.

Embryoet
Begynnelsen på livet. Her har jeg tatt utgangspunkt i likheter utseendemessig tidlig i fosterstadiet. Et embryo utviklet til stadiet -dag 32-34. På dette tidspunktet i utviklingen har menneske-embryoet og ulike dyre-embryo klare fellestrekk. Jeg fant det interessant å lage denne abstraherte formen av noe sært organisk som er begynnelsen av et liv, i en fase der man knapt kan skille mellom mus, menneske, elefant og fisk.

Delfinen
Er mennesket på vei tilbake til havet? Delfiner er definert som særs kloke og kommunikative dyr. Delfinen var opprinnelig et hundelignende vesen som gikk på fire bein, men som krøp tilbake til havet for ca. 50 millioner år siden.

Salamanderfrosken
Stammer mennesket fra krypdyr som kom opp fra havet? Amfibier (salamandere og rumpetroll) som får avkuttede lemmer til å vokse ut igjen. Mennesket som i sin streben etter det fullkomne, prøver å finne lignende løsninger.