Snøugla | Detalj

Om skulpturer ved Bleiker videregående skole

Nybygg for tilrettelagt opplæring – Asker 2014.

Med bakgrunn i kunstutvalgets intensjoner om at kunstuttrykket burde skape nysgjerrighet, refleksjon, inspirasjon, sanselighet, drømmer og ro, tok jeg utgangspunkt i Snøugla og Apollosommerfuglen som er to sjeldne og unike arter i norsk fauna. Og jeg fant en fin kobling mellom disse.
Av tråder å trekke mellom Snøugla og Apollosommerfuglen så har de hvit/grå grunnfarge med sorte spetter begge to. Begge kan fly, den ene representerer vinter og den andre sommer. Den ene er kjøttetende rovfugl mens den andre er nektardrikkende planteeter.

Selv om artene er sjeldne og rødlista, så er de begge utbredt langt utenfor Norges grenser. Om ugla kan man også si at den er regnet for å være et særs klokt dyr.

Apollosommerfuglen fungerer som relieff på veggen i inngangspartiet til skolen og snøugla ligger utenfor i en avslappet positur og ønsker alle velkommen. De har et samspill tematisk og har synlighet til hverandre i plassering. Skulpturene har likhet både i utførelse, materialer og farge. Formene er beskrivende og innehar detaljer, men er også abstraherte og bastante.