Om installasjonen Mikro kolosser

2014

«Mikro kolosser» er en skulpturinstallasjon bestående av 165 enkeltobjekter plassert på gulv.
Jeg viser tolkninger av ulike celler, virus og bakterier satt i et oppdiktet samspill på samme arena der en kan trekke linjer til hvordan det kan foregå i virkeligheten i for eksempel våre kropper.

Installasjonsprosjektet er inspirert av en del biologiske problemstillinger og spiller derfra videre til en formmessig og scenarisk situasjon med spiralen som mønster for oppsett. Figurene illustrerer også min egen fasinasjon av samspillet som hele kroppen som organisme har og er, som et miniunivers. Jeg har, med fri tolkning, tatt utgangspunkt i røde og hvite blodceller, bakteriene borrelia og e.coli og influensa og herpesvirus.

Først ble skulpturene modellert i leire og deretter støpt i en plastisk hvit og grå betong iblandet ulike pigmentblandinger. Fargene er pastell og skulpturene kan nesten se ut som forstørrede godteri. Dette med referanse til hvordan de ekte mikrobene blir presentert på bilder i tidsskrifter og på internett, der man fargelegger fotoene for å tydeliggjøre form og utseende som ellers ville vært nesten usynlig.

Tittelen på prosjektet «Mikro kolosser» viser til forstørrelsen rent fysisk av det mikroskopiske, men også til hvor enorm innvirkning de mikroskopiske organismene har på oss i større sammenhenger. Som for eksempel i en epidemi, pandemi osv.

Håpet var å skape en følelse av overveldende mengde og inflammasjon i installasjonen der man mistet oversikten i landskapet. Samspillet og sammenhengen mellom alt fra det ytterste univers til den minste lille mikrobe og hvor kort veien er mellom liv og død.